อีหม่านต่ออัลลอฮฺ | อัลลอฮฺทรงใช้สิ่งถูกสร้างให้เชื่อฟังและทรงห้ามการฝ่าฝืน (หน้าที่ 36)

You may also like...