ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 67) | อายะฮฺ 2:212 / ปะนาวัร (หน้า 46) | ความตระหนี่

You may also like...