ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 67-68) อายะฮฺ 2:213 / ปะนาวัร (หน้า 46) | ความตระหนี่

You may also like...