อีหม่านต่ออัลลอฮฺ | สิ่งใดที่อัลลอฮฺทรงประสงค์สิ่งนั้นย่อมเกิดขึ้น สิ่งใดที่อัลลอฮฺไม่ประสงค์สิ่งนั้นย่อมไม่เกิดขึ้น (หน้าที่ 36-38)

You may also like...