ส่วนหนึ่งจากคำกล่าวของอิมาม อะลี (ร.ฎ.)

You may also like...