อีหม่านต่ออัลลอฮฺ | อัลลอฮฺจะทรงชี้ทางนำแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ (หน้าที่ 38-39)

You may also like...