การกล่าวถึงบรรดาเศาะหาบะฮฺ, ภรรยาของท่านนบี (ซ.ล.) และบรรดาอะฮฺลุ้ลบัยต์ [1] (หน้า 174)

You may also like...