อีหม่านต่ออัลลอฮฺ | และอัลลอฮฺนั้นทรงสูงส่งจากคู่ต่อสู้และผู้เสมอเหมือน (หน้าที่ 40)

You may also like...