พวกท่านจงมีความเข้าใจ ก่อนการที่พวกท่านจะเป็นนาย

You may also like...