อีหม่านต่ออัลลอฮฺ | ไม่มีผู้คัดค้านต่อการกำหนดของอัลลอฮฺได้เลย (หน้าที่ 40-41)

You may also like...