ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 68) อายะฮฺ 2:214-215 / ปะนาวัร (หน้า 46)

You may also like...