อีหม่านต่ออัลลอฮฺ | เราศรัทธาแล้วต่อสิ่งดังกล่าวทั้งหมด และเรามั่นใจแล้วว่าทั้งหมดนั้นมาจากอัลลอฮฺ (หน้าที่ 41)

You may also like...