การกล่าวถึงบรรดาเศาะหาบะฮฺ, ภรรยาของท่านนบี (ซ.ล.) และบรรดาอะฮฺลุ้ลบัยต์ [2] (หน้า 174-175)

You may also like...