ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 69) อายะฮฺ 2:217-218 / ปะนาวัร (หน้า 47) | ความตระหนี่

You may also like...