238.ความประเสริฐของทาสที่ปฏิบัติตามสิทธิของอัลลอฮฺและผู้เป็นนาย [1362-1365]

You may also like...