ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 80) อายะฮฺ 2:219-220 / ปะนาวัร (หน้า 47) | ลาภ ยศ สรรเสริญ

You may also like...