วะลียุลลอฮฺ และกะรอมัต [EP.1] (หน้า 177-178)

You may also like...