แท้จริงความรู้นี้คือศาสนา ดังนั้นพวกท่านจงดูจากผู้ใดที่พวกท่านจะถือเอาศาสนาของพวกท่าน

You may also like...