ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 72) อายะฮฺ 2:223 / ปะนาวัร (หน้า 48) | ลาภ ยศ สรรเสริญ

You may also like...