ความเชื่อต่อการลงมาของนบีอีซา, ดัจญาล, และสัญญาณของวันกิยามะฮฺ [EP.3] (หน้า 182-183)

You may also like...