ในบรรดาการเคลื่อนไหวนั้นคือความมีสิริมงคล

You may also like...