2.จำคนผิด! นับจำนวนพลาด? อ้างบุคคลผิดรุ่น!

You may also like...