3.การอ้างถึงสถาภาพของเคาะลีฟะฮฺอะลี (ร.ฎ.)

You may also like...