248.กิตาบุลอัซการฺ : ซิกรุ้ลลอฮฺยามเช้าและยามเย็น [1451-1457]

You may also like...