และศาสนาของอัลลอฮฺเนั้นหนึ่งเดียวในชั้นฟ้าและแผ่นดิน…[EP.1] (หน้า 189-190)

You may also like...