และศาสนาของอัลลอฮฺเนั้นหนึ่งเดียวในชั้นฟ้าและแผ่นดิน…[EP.2] (หน้า 190-191)

You may also like...