และศาสนาของอัลลอฮฺเนั้นหนึ่งเดียวในชั้นฟ้าและแผ่นดิน…[EP.4] (หน้า 192-193)

You may also like...