251.ความประเสริฐของการขอดุอาให้บุคคลที่อยู่ลับหลัง [1494-1495]

You may also like...