8.สถานภาพของท่านอะลีในสมัยเคาะลีฟะฮฺอุมัรฺและท่านอุษมาน (เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม)

You may also like...