พระนามและซีฟัตของอัลลอฮฺนั้นมีมาแต่เดิมก่อนการสร้างมัคโลคทั้งหลาย…[EP.1] (หน้า 30)

You may also like...