อัลลอฮฺทรงสร้างบรรดามัคโลคทั้งหมดด้วยกับความรู้ของพระองค์… (หน้า 32-33)

You may also like...