253.กะรอมะฮฺของวะลียุลลอฮฺ และความประเสริฐของพวกเขา [1503]

You may also like...