253.กะรอมะฮฺของวะลียุลลอฮฺ และความประเสริฐของพวกเขา [1503-1505]

You may also like...