และศาสนาของอัลลอฮฺนั้นหนึ่งเดียวในชั้นฟ้าและแผ่นดิน…[EP.5] (หน้า 193)

You may also like...