ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 128-129 | การบาดเจ็บของท่านนบี (ซ.ล.) ในสมรภูมิอุฮุด

You may also like...