253.กะรอมะฮฺของวะลียุลลอฮฺ และความประเสริฐของพวกเขา [1506-1509]

You may also like...