15.อัต-ตีญานียฺกล่าวหาบรรดาเศาะหาบะฮฺในเหตุการณ์สนธิสัญญาอัล-หุดัยบียะฮฺ

You may also like...