253.กะรอมะฮฺของวะลียุลลอฮฺ และความประเสริฐของพวกเขา [1509-1510]

You may also like...