ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 76) อายะฮฺ 2:232 / ปะนาวัร (หน้า 50)

You may also like...