20. คำอธิบายของฝ่ายอะฮฺลิสสุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ประสงค์จะให้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในวันพฤหัสฯ มหาวิปโยค

You may also like...