21. ตำราของชีอะฮฺเองระบุว่าท่านอะลี (ร.ฎ.) มิได้ถูกกำหนดด้วยตัวบท (นัศ) ว่าท่านคือเคาะลีฟะฮฺโดยตรงหลังการเสียชีวิตของท่านรสูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)

You may also like...