ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 79) อายะฮฺ 2:236-237 / ปะนาวัร หน้า 52

You may also like...