23. อัต-ตีญานียฺเห็นชอบกับคำกล่าวของสัยยิด มุฮัมมัด บากิรฺ อัศ-ศอดร์แต่รับไม่ได้กับคำกล่าวของท่านอุมัรฺ (ร.ฎ.)

You may also like...