ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 79-80) อายะฮฺ 2:238-239 / ปะนาวัร หน้า 52

You may also like...