บรรดาหลักศรัทธา : รู้จักอัลลอฮฺด้วยกับคุณลักษณะของพระองค์ [EP.3] (หน้า 5-6)

You may also like...