บรรดาหลักศรัทธา : รู้จักอัลลอฮฺด้วยกับคุณลักษณะของพระองค์ [EP.4] (หน้า 6-7)

You may also like...