267.ห้ามการด่าทอผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยไม่มีสิทธิอันชอบและไม่มีประโยชน์ตามศาสนบัญญัติ [1564]

You may also like...