บรรดาหลักศรัทธา : เตาฮีดอัล-อัสมาอฺวัสสิฟาต (หน้า 9-10)

You may also like...