25. อัต-ตีญานียฺอ้างว่าอัล-กุรอานประณามเหล่าเศาะหาบะฮฺ (ร.ฎ.)

You may also like...