บรรดาหลักศรัทธา : ลลอฮฺทรงสร้างการกระทำของบ่าว… และนิยามของอีมาน (หน้า 10-11)

You may also like...